Macri Italia srl
software-copia.webp
Mask Green
home /  giętarki do rur /  oprogramowanie

Oprogramowanie giętarek do rur

Maszyny do gięcia Macri są wyposażone w ekskluzywne oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie i użytkowanie.

fascia azienda
Poprzez trójwymiarowy interfejs graficzny oraz pomoc w języku, każdy operator może:
  • zaprojektować i opracować wygląd rury we współrzędnych maszyny, kartezjańskich i CAD;
  • programować prędkość każdej osi dla każdego zginania oraz siłę nacisku;
  • zobaczyć cykl obróbki rury w czasie rzeczywistym;
  • obliczyć wykonalność obróbki i, w przypadku kolizji, wykonać automatycznie niezbędne poprawki bez deformowania elementu;
  • szybko wymienić i ustawić sprzęt oraz matryce;
  • archiwizować według kodu, nazwy oraz obrazu graficznego wszystkie utworzone programy.

Film przedstawiający zintegrowane szkolenie
.
Zestaw oprzyrządowania
.
Green Yellow